Kullanım Şartları

www.siriuspirlanta.com içeriğinde bulunan ürün fotografları, videolar, bilgilendirici metinler ve diğer tüm içerik sadece kişisel kullanım için kopyalanabilir. Satış amaçlı kullanımlar için mutlaka Sirius Pırlanta ile iletişime geçilerek yazılı izin alınmasi gerekmektedir. Söz konusu içeriğin, ticari bir amaçla ve izinsiz olarak kopyalanması, çoğaltılması, dağıtılması, işlenmesi, yayınlanması ya da herhangi bir şekilde kullanılması; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri kapsamında suç teşkil etmektedir. Siteye erişmekle olan herkes asağıdaki sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN AMACI

Bir taraftan www.siriuspirlanta.com ile (Bu sözleşmede bundan böyle WEB SİTESİ olarak anılacaktır.) diğer taraftan bu siteyi kullanacak veya kullanmakta olan ziyaretçi (Bu sözleşmede bundan böyle KULLANICI olarak anılacaktır.) arasında web sitesinin kullanımının tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek; bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

MADDE 2 - WEB SİTESİ'NİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

A) KULLANICI, WEB SİTESİ’nin yazılı ve görsel içeriğinin bir kısmını bilgisayarına kişisel kullanım amaçlı indirebilir. Ancak bu içeriği, izin almaksızın, ticari amaçlı olarak hiçbir şeklide kullanamaz ve aktaramaz. KULLANICI’nın bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle WEB SİTESİ’nin herhangi bir zarara uğraması halinde KULLANICI bu zararları WEB SİTESİ’nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

B) WEB SİTESİ, başka bir web sitesinin içinde frame, i-frame ve benzeri şekillerde yayınlanamaz.

C) KULLANICI, WEB SİTESİ’nin indirilmeye müsait dosyalarının virüslerden, truva atlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş-çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar ya da materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan WEB SİTESİ sorumlu tutulamaz. KULLANICI, WEB SİTESİ’ni kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder.

D) WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılabilirliğini değerlendirmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

E) KULLANICI site kullanımı ile bağlantılı olarak aşağıda yazılanları yapmayacağını kabul etmektedir: 
- Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslararası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,
- Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, diğer uluslararası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde KULLANICI’nın hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,
- WEB SİTESİ içeriğine WEB SİTESİ görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB SİTESİ içeriğine dâhil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,
- Siteye virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,
- Sitenin iletişim özelliklerini, sitenin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer KULLANICI’ların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacagını,
- Hiçbir talep edilmeyen reklam, promosyon amaçlı materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini.

F) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ’nin kullanımından kaynaklanan hiçbir hukuk ve ceza davasının muhatabı değildir. WEB SİTESİ, KULLANICI’cıarın veya üçüncü şahıslarin fiillerinden doğabilecek zarar, ziyan, masraf ve diğer her türlü talepten doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

G) KULLANICI işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerine uymadığı takdirde WEB SİTESİ’nin sahibi Sirius Dış Ticaret Danışmanlık A.Ş.’ye cezai şart olarak her bir ihlal için 10.000 TL’yi (Onbin Türk Lırası) cezai şart olarak ödemeyi, bu cezai şartın fahiş olmadığını ve mahkemelerden tenkisini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 3 - WEB SİTESİ’NİN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI

WEB SİTESİ hiçbir durumda şunlardan sorumlu olmayacaktır:

A) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ’nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan WEB SİTESİ ya da onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

B) WEB SİTESİ, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

C) KULLANICI, WEB SİTESİ’ne erişimi ve WEB SİTESİ’ni kullanımı nedeniyle bu sözleşmenin herhangi bir maddesini ihlal ederse, bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. WEB SİTESİ hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

D) WEB SİTESİ, bir yargı merciinin kararı veya WEB SİTESİ’nin bunu gerekli görmesi halinde, KULLANICI’nın hesabının yasadışı eylemler için kullanıldığını tespit etmesi veya bunu haklı gösterecek inandırıcı kanıların varlığı halinde, mevcut veya geçmiş KULLANICI veya WEB SİTESİ bilgilerini açıklama hakkını saklı tutar.

E) Herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı WEB SİTESİ sorumlu tutulamayacaktır.

MADDE 4 - SİTE İÇİNDEKİ LİNKLER

KULLANICI, WEB SİTESİ üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde WEB SiTESi’nin hiçbir kontrolü olmadığı için WEB SiTESi’nin linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşılabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya diğer materyalden sorumlu olmadığını kabul eder.

MADDE 5 - UYUŞMAZLIK

Taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, sözleşmenin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. Bu sözleşmeden doğan taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.

 

Kredi Kartına 3 Taksit ve Havale/EFT Ödeme Seçenekleri
Piyer Loti Cad. No:5 Kat:2 Çemberlitaş Fatih/İstanbul
Copyright © 2008-2024 - Sirius Pırlanta tescilli markadır.